Skip to main content

ברוכים הבאים לרואים ירוק

רוב הנזק במבנים נגרם כתוצאה מלחות. תופעות כדוגמת עובש, טחב, ריחות רעים וחלודה פוגעות לאורך זמן במבנה ומשפיעות על איכות החיים ובריאותם של הדיירים.

אל תסכים לחיות עם הבעיות האלה !

חברת KEFA מציעה פתרונות ייחודיים לבעיות שמקורן בלחות.

הייחוד שבטכנולוגיה של חברת KEFA מתבטא בכך שמוצריה עובדים עם הטבע ולא נגדו. בניגוד לפתרונות השונים הקיימים בשוק ומבוססים על רעלנים התוקפים את העובש אך סופם להתכלות, מוצרי חברת KEFA מונעים מאדי המים שבחלל המבנה להפוך לטיפות מים וללחות.